W mojej skórze – w twoich butach

Zwroty „być w czyjejś skórze” i „chodzić w czyichś butach” skłaniają do zastanowienia się nad empatią, przyjmowaną przez nas perspektywą, nad jej źródłami i konsekwencjami. W ciągu dwóch tygodni warsztatów obejmujących teatr społeczny (Teatr Forum), elementy pedagogiki cyrkowej, warsztaty muzyczne oraz warsztaty socjoterapeutyczne uczestnicy będą zgłębiać tematy samoświadomości na temat własnych kompetencji, słabych i silnych stron swojej osobowości, sfery poznawczej i społecznej. Sięgając po różne metody ekspresji (akrobatyka, żonglerka, praca z rytmem, działania teatralne) i konfrontując się ze swoimi rzeczywistymi problemami, uczestnicy stworzą wielowymiarowe przestawienie, które będzie jednocześnie forum do dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami konfliktów z jakimi się spotykają.

Projekt „W mojej skórze, w twoich butach” jest realizowany przez Fundację Dobra Wola w ramach LATA W TEATRZE, odrębnego programu Instytutu Teatralnego finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

.