Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet

Go to English site about the film and the project Krasne. Junction Station of Displacements.
Gdzie zobaczyć film? Kliknij tutaj żeby przejść do harmonogramu projekcji.

 

 

Historia powojennych przesiedleń jest przez polityków różnych opcji interpretowana zgodnie z ich aktualnym interesem politycznym. Głosy samych przesiedlonych są słabo słyszalne, a ich opowieści nie zostały dotąd wysłuchane.  Przesiedlenia dotyczyły w pierwszym rzędzie kobiet i dzieci, podczas gdy mężczyźni walczyli w różnych armiach. Nasz projekt oraz powstały w jego wyniku film jest próbą dosłyszenia opowieści przesiedlonych. Zawiera on fragmenty wielogodzinnego materiału audiowizualnego zebranego przez międzynarodowy zespół badaczek z Polski Ukrainy i Niemiec.

Miasteczka Busk i Krasne położone są 40 km na południowy wschód od Lwowa. Przed wojną mieszkali tam Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Niemcy. Polacy zostali deportowani na Syberię lub przesiedleni w 1945 roku do Polski. Na ich miejsce w 1946 przywieziono Ukraińców wysiedlonych ze wschodnich terenów obecnej Polski. Żydzi w większości zostali eksterminowani przez nazistów. Niemcy zginęli lub uciekli pod koniec wojny. Stacja kolejowa w Krasnem stała się węzłowym punktem przesiedleń dla polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców.

Film powstał w wyniku współpracy badaczek z Ukrainy, Polski i Niemiec, które wspólnie badały powojenną historię przesiedleń i zmian społecznych w Europie  Środkowo-Wschodniej przez pryzmat kobiecych doświadczeń.  Naszym celem było odkrycie pamięci obecnych mieszkanek miasta. Kobiety były zapomnianymi bohaterkami, które przeżyły wojnę i stworzyły nowe społeczeństwo poprzez codzienne życie i pracę. Ich traumy (przesiedlenia, głód, gwałty) ciągle nie są wypowiedziane. Główną metodą projektu była historia mówiona, dlatego przez dwa tygodnie badaczki prowadziły pogłębione wywiady ze starszymi kobietami i nagrywały je na wideo. Czy rozmówczynie pamiętają wcześniejszych Polskich, Niemieckich, Żydowskich mieszkańców, powojenne deportacje, przesiedlenia i ucieczki? W jaki sposób Ukraińcy stworzyli nowe życie na tym terenie w czasie reżimu sowieckiego?

Film Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet to rezultat międzynarodowego projektu zrealizowanego w miejscowości Busk i Krasne na Ukrainie w lipcu 2012 roku przez Fundację Dobra Wola z Krakowa w partnerstwie z Fundacją Kobiecą z Krakowa oraz International School of Equal Opportunities z Kijowa, Jugendwerk der AWO Wurttemberg ze Stuttgartu i MONAliesA z Lipska.

Projekt sponsorowany w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”

Więcej informacji:

angielska strona projektu

artykuł w ukraińskiej gazecie  «Наше слово» (Nasze słowo), nr 40, 30 września 2012