Dziękujemy!/Thank you!

Właśnie wróciliśmy z Azerbejdżanu! Teatralna wyprawa do miejscowości Gəncə przerosła nasze oczekiwania i niewiarygodnie poszerzyła nasze horyzonty. Dziękujemy wszystkim za obecność, gościnę i wspólne dzianie się. / We just came back from Azarbaijan. Theatrical expedition to Ganja city exceeded our expectations and incredibly broadened our horizons. Thank you all for the presence, warm hospitality and shared ACTions.