O Fundacji

Fundacja Dobra Wola działa od 2005 roku na rzecz młodzieży w zakresie:

– kształtowania postawy obywatelskiej;

– zaangażowania młodzieży w rozwój demokracji;

– wspierania edukacji pozaformalnej;

– promowania dialogu międzykulturowego.

Realizujemy projekty edukacyjne i szkoleniowe w dziedzinach wsparcia społecznego poprzez działania takie jak: teatr społeczny, media, historia mówiona, międzynarodowe wymiany młodzieży, szkolenia antydyskryminacyjne. Organizujemy działania z partnerami zarówno z Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Szwecja, Francja, Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja), jak i krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan).