Publikacje

Fundacja jest wydawcą filmów historii mówionej:

Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy

Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet

 

oraz przewodnika po metodzie teatru forum