Akademia Dobrej Zabawy

Akademia Dobrej Zabawy jest to projekt realizowany przez Fundację „Dobra Wola” we współpracy ze studentami krakowskich uczelni wyższych, dla dzieci w wieku 8-10 lat. Polega na cotygodniowych zajęciach, podczas których uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach turystycznych, sportowych i kulturalnych.

Dominują formy aktywne, takie jak: wycieczki, warsztaty i gry, co pozwala uczestnikom na rozwój własnej kreatywności i zainteresowań.

Dotychczas odbyły się dwie edycje ADoZ, pierwsza w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku, oraz druga w okresie od października do grudnia 2010.
W ramach Akademii dzieci z Dzielnicy VII uczestniczyły w kilkudziesięciu różnych imprezach, m.in. w: warsztatach teatralnych, wyceczce do Jaskini Wierzchowskiej grze muzelanej w Muzeum Sztuki Japońskiej Mangha, szkoleniowym wyjeździe narciarskim w Lubomierzu, zajęciach labolatoryjnych poświęconych genetyce molekularnej, grze fabularnej w skalnych kawernach w Bodzowie, turnieju szachowym, szkoleniu jazdy na łyżwach, wycieczce rowerowej do Tyńca, grze fabularnej w Lesie Wolskim i wielu innych.