Forum dla Przyszłości

Projekt współorganizowany przez Fundację „Dobra Wola”.

„Forum dla Przyszłości” jest ogólnokrajową imprezą poświęconą kształtowaniu polityki młodzieżowej w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzebę wypracowywania rozwiązań w tym obszarze, a także promowania idei III sektora, wolontariatu i działalności na rzecz społeczności lokalnych. Celem planowanego przedsięwzięcia jest integracja środowisk organizacji młodzieżowych, prezentacja ich działalności, oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Tematyka imprezy obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem i działalnością młodzieżowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Polsce.

Uczestnikami imprezy mogą być członkowie organizacji młodzieżowych lub grup nieformalnych w wieku od 16 do 26 roku życia. Ponadto w wydarzeniu wezmą udział liczni przedstawiciele oświaty, eksperci z dziedziny edukacji, a także osoby odpowiedzialne za największe organizacje młodzieżowe III sektora w Polsce. W poszczególnych grupach obok nauczycieli i dyrektorów zasiądą uczniowie, młodzieżowi działacze, a także decydenci, mający wpływ na kształt polityki oświatowej.

Organizatorem „Forum dla Przyszłości” jest grupa MALLOWICZE. Zrzesza ona przedstawicieli 12 organizacji młodzieżowych z całej Polski, będących absolwentami Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów, realizowanej przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”. Ponadto wśród współorganizatorów i partnerów jest kilkanaście innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych o charakterze młodzieżowym z całego kraju. Organizacją wspierającą jest Stowarzyszenie Edukacji Rówieśniczej. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Toszek Pana Grzegorza Kupczyka, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo projekt otrzymał Logo Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.