Historia mówiona

img_4168
Żywobyci przi granicy. Babski godki o robocie we werkach
Życie przy granicy. Kobiece opowieści o pracy w przemyśle

Film dokumentalny jest rezultatem projektu „Życie codzienne w cieniu granicy: postindustrialny pejzaż Śląska Cieszyńskiego”, zrealizowanego w sierpniu 2014 roku przez Fundację Dobra Wola (Kraków) we współpracy z Petrklič help o.s. (Czeski Cieszyn). 
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”.
„Rzemiosła i profesje romskie”
Przeprowadzenie badań terenowych, polegających na odbyciu rozmów, wywiadów, obserwacji z romskimi rzemieślnikami oraz rejestracji filmowej ginących rzemiosł i profesji romskich. Celem zadania jest audiowizualne udokumentowanie tych zanikających istotnych elementów kultury romskiej oraz zmiana wizerunku Roma w świadomości społecznej w Polsce, a także w Czechach i na Słowacji, gdyż projekt prowadzony jest w transgranicznym partnerstwie międzynarodowym.
W społeczeństwie krajów Europy Środkowej dominuje i utrwala się wizerunek Roma oparty na negatywnym stereotypie. Stereotyp ten zawiera elementy takie, jak uchylanie się od pracy, kradzieże, żebranie i oszustwo. Wizerunek ten jest silnie wzmacniany i powielany przez środki masowego przekazu. W pogoni za sensacją nadmiernie eksponują one wszelkie naganne zachowania, stygmatyzując tę mniejszość etniczną.
Na podstawie pozyskanego materiału audiowizualnego powstaje film dokumentalny. Posłuży on jako narzędzie do działań edukacyjnych przeciwstawiających się negatywnym stereotypom, skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież szkolna, dorośli i pracownicy instytucji pożytku publicznego. Projekcje filmu będą połączone z dyskusjami i cyklem zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń międzykulturowych, wykorzystujących metody edukacji pozaformalnej.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Żywobyci przi granicy. Babski godki o robocie we werkach
Życie przy granicy. Kobiece opowieści o pracy w przemyśle

Film dokumentalny jest rezultatem projektu „Życie codzienne w cieniu granicy: postindustrialny pejzaż Śląska Cieszyńskiego”, zrealizowanego w sierpniu 2014 roku przez Fundację Dobra Wola (Kraków) we współpracy z Petrklič help o.s. (Czeski Cieszyn). 

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Forum polsko-czeskie 2014: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”..