Zareaguj! Teatr Forum przeciwko przemocy w szkole

Projekt Zareaguj! Teatr Forum przeciwko przemocy w szkole to inicjatywa, której celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, profilaktyka związana z sytuacją długotrwałego nękania jednej osoby przez grupę w szkole, pobudzenie dyskusji na ten temat, wzrost świadomości o szkodliwości takich sytuacji oraz szukanie możliwych rozwiązań problemu.

 

W ramach projektu prezentujemy w szkołach i placówkach kultury w Małopolsce spektakl „Nowa w szkole”, który opowiada trudną historię nastolatki, która już na wstępie spotyka się z nieprzychylnym traktowaniem przez szkolnych kolegów. Później jest tylko gorzej: docinki, zabieranie rzeczy, samotność. Spektakl, który prezentujemy nie kończy się jednak wraz z oklaskami, ponieważ dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa dyskusja: czy znamy takie sytuacje z codziennego życia? Jaki wpływ mają one na osoby, które ich doświadczają? I przede wszystkim: w jaki sposób możemy zareagować kiedy spotykamy się z taką sytuacją? Widzowie zostają wciągnięci w debatę oraz zaproszeni na scenę, by przedstawić proponowane przez nich rozwiązanie sytuacji. Gramy daną scenę jeszcze raz, by zobaczyć jak tym razem potoczy się akcja i czy znajdziemy wyjście z sytuacji. Naszym celem nie jest przedstawienie gotowych odpowiedzi, ale  zaproszenie młodzieży do dialogu o potencjalnych reakcjach na podobne zdarzenia, które spotykają ich w rzeczywistości. Po skończonej dyskusji każdy z uczestników spektaklu otrzymuje materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy w szkole oraz informacje o pomocy, którą może uzyskać w razie przemocy rówieśniczej.

 

Nasz projekt składa się z 16 spektakli w miejscowościach Małopolski. Przedstawienie zostało stworzone przez młodzież biorącą udział w półtorarocznych warsztatach teatralnych, podczas których dyskutowaliśmy o ważnych dla grupy problemach, z którymi sami spotykają się w codziennym życiu. Prezentowana przez nas etiuda mówi więc o zjawisku, które młodzi ludzie znają ze swojego życia, a opisane jest ono ich językiem. Młodzież (w wieku gimnazjalnym i licealnym) opracowała spektakl w całości: od wyboru tematu, poprzez napisanie scenariusza na podstawie wielogodzinnych improwizacji na dany temat, po stworzenie inscenizacji, oprawy muzycznej, elementów scenografii.

 

Projekt Zareaguj! Teatr Forum przeciwko dręczeniu w szkole jest organizowany przez Fundację Dobra Wola z Krakowa, przy wsparciu Fundacji Dzieci Niczyje. Prezentowany spektakl powstał w trakcie warsztatów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wszelkie dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej projektu. Informacje można również uzyskać pisząc na adres: dobrawola.fundacja@gmail.com.