Mediastory

Project “Mediastory”, trilateral youth exchange, took place in Wrocław and Jugów (Poland, Owl Mountains) from 6th till 15th August 2012. 18 young people in the age 15-17, and 4 leaders from 3 ngo’s:  „Dobra Wola” Foundation (Kraków, Poland), Petrklič help o.s. (Český Těšín, Czech Republic), and Ternopilska oblasna hromadska organizacia «Partnerstwo»  (Ternopil, Ukraine)  participated in the project.  6 local youngsters with his teacher and 2 volunteers from Ukraine took part in it also. The theme of the exchange was medial non-formal youth education in history context. The main goals were: to stimulate participants to reflection on presence of history in contemporary mass culture, using mass media in social communication and creating their own media messages; to exchange experience and strengthen cooperation between ngo’s involved in the project. By the cycle of workshops, supplemented by discussions, outdoor activities and city game, participants could develop their creativity and media competencies.

 

Projekt Mediastory to trójstronna wymiana młodzieży, która odbyła się we Wrocławiu i Jugowie (Polska, Góry Sowie) w dniach 6-15 sierpnia 2012 roku. Wzieło w niej udział 18 uczestników w wieku 15-17 lat oraz 4 liderów z 3 organizacji pozarządowych: Fundacja „Dobra Wola” (Kraków, Polska), Petrklič help o.s. (Czeski Cieszyn, Czechy), i Ternopilska obłasna hromadska organizacja «Partnerstwo»  (Tarnopol, Ukraina); a także 6 uczestników lokalnych z Jugowa z opiekunem. Tematem wymiany była pozaformalna edukacja medialna młodzieży w kontekście poznawania historii. Projekt miał na celu pobudzenie uczestników do refleksji nad historią i jej przejawami we współczesnej kulturze masowej, korzystanie z mass mediów w komunikacji społecznej i tworzeniu własnego przekazu, a także wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Cykl przeprowadzonych warsztatów, uzupełniony grami terenowymi i zespołowymi oraz dyskusjami, pozwoli na rozwinięci kreatywności i kompetencji medialnych młodzieży.

Podczas wymiany młodzież miała poznawać różne techniki i metody medialne, przy czym tematem, wokół którego prowadzone były zajęcia, była zawsze historia powiązana z miejscem, w którym odbywały się działania.  Oprócz uczestników z trzech organizacji zaangażowanych w wymianę, udział wzięła także grupa młodzieży lokalnej z Jugowa, wraz opiekunem, którym był pan Zbigniew Babiak  – nauczyciel  historii z miejscowego gimnazjum. Grupy uczestników spotkały się we Wrocławiu, dojechali także uczestnicy lokalni i odbyła się gra miejska – nazwana fotogrą, gdyż istotnym jej elementem było fotografowanie. Uczestnicy w podziale na grupy otrzymali zadania, których wykonanie wiązało się zawsze z udokumentowaniem fotograficznym.  Po przyjeździe do miejscowości Jugów w Górach Sowich, gdzie przebiegała zasadnicza część projektu, odbyło się podsumowanie gry w formie konkursu, po czym zarówno zwycięska grupa, jak i pozostałe otrzymały nagrody w postaci słodyczy.

W następnych dniach odbywały się zajęcia warsztatowe poświęcone innym mediom:

– Warsztat komunikacji międzykulturowej i przezwyciężania stereotypów, przeprowadzony przez pracowników Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

– Mediastory News – warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez Martinę Bolibruchovą (grupa czeska). Uczestnicy najpierw poznali teorię i zasady tworzenia relacji dziennikarskich poprzez ćwiczenia w grupach, a w drugiej części zajęć poszli w teren i zbierali informacje, relacje i wywiady z mieszkańcami Jugowa, które następnie opracowali w formie pisemnej oraz wideoklipów. Przewodnikami grup terenowych były osoby z lokalnej młodzieży zaproszonej do udziału w projekcie.

– „Czy tylko wielka historia?”  Warsztat krytyczno-medioznawczy – refleksje na temat sposobu ukazywania historii w mediach na podstawie krytycznej analizy filmu Tomasza Bagińskiego „Animowana historia Polski”. Warsztat przeprowadzony przez  dr Monikę Świerkosz.

– Mediastory komiks – warsztaty komiksu historycznego połączone z przygotowaniem ręcznym  plakatów promujących końcową wystawę rezultatów projektu, które zostały następnie rozwieszone w Jugowie. Warsztat przeprowadzony przez Michała Słomkę z Fundacji Tranzyt.

Mediastory TV – uczestnicy w podziale na grupy tworzyli telewizyjną reklamę  projektu.

W trakcie działań uczestnicy aktywnie poznawali okolicę, wykonując zadania medialne (wideo, zdjęcia, wywiady itp.). W cykl zajęć zostały włączone też wycieczki:

– do kompleksu podziemnego Osówka, budowli wykonanej przez nazistów w ostatnich latach II wojny światowej, o zagadkowym przeznaczeniu;

– do Krzyżowej – poznawanie historii niemieckiego ruchu oporu w Krzyżowej i działalności Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego;

– do Dzierżoniowa, gdzie po wojnie funkcjonowała największa w Europie Środkowo-Wschodniej gmina żydowska ocalonych z Holokaustu – spotkanie z twórcami Fundacji Beiteinu Chaj, zwiedzanie synagogi i cmentarza żydowskiego, rozmowa na temat metod rekonstrukcji historii z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu.

Skorzystaliśmy też z faktu, że akurat w czasie naszego pobytu odbywał się w Jugowie międzynarodowy festiwal folklorystycznym, na którym mogliśmy podziwiać wspaniale zaprezentowane tańce różnych narodów, a także lokalnych zespołów.

Każda grupa przygotowała wieczór narodowy pod hasłem: „Mój kraj – historia i media”. Uczestnicy prezentowali swój kraj, a także przekazy medialne, gł. krótkie  filmy i klipy muzyczne.

Na bieżąco była prowadzona strona Facebookowa projektu, uczestnicy zamieszczali na niej fotografie i wpisy.

Każdy dzień zaczynał się energizerem w formie gry zespołowej. Niestety z powodu chłodnej pogody nie udały się zaplanowane wyjścia na basen.

Na zakończenie projektu uczestnicy przygotowali  wystawę materiałów (zdjęcia, wideo, komiksy itp.) powstałych podczas projektu, na którą zostali zaproszeni lokalni mieszkańcy oraz przedstawiciele władz gminy. W trakcie spotkania, wraz z małym poczęstunkiem, pokazane też zostały prezentacje z wieczorów narodowych oraz reklamy projektu przygotowane w ramach warsztatów Mediastory TV. Eksponaty z wystawy zostały przekazane po zakończeniu projektu miejscowej szkole.

Dziękujemy bardzo pani sołtys Danucie Hryckiewicz za życzliwość i pomoc oraz nieodpłatne użyczenie na warsztaty sali wiejskiego klubu „Jugowianka”, a Kołu Gospodyń Wiejskich za pyszne poczęstunki :))

 

Warsztaty historyczne i medialne oraz dyskusje prowadzone w ramach projektu pobudzały uczestników do refleksji na temat własnych kultur, a także krajów partnerów. Przekazywanie informacji za pomocą mediów również sprzyjało zainteresowaniu uczestników. Młodzież pochodziła z różnych środowisk, chociażby z różnej wielkości miejscowości, z różnych kultur: polskiej, czeskiej i ukraińskiej, które wiele łączy (sąsiedztwo krajów, przeszłość historyczna, podobieństwo języków), ale występują też różnice. Dzięki wspólnej pracy młodzi ludzie mieli okazję do zetknięcia się z innymi sposobami myślenia i odczuwania nie tylko na poziomie narodowym, ale także osobistym, jednostkowym. Przełamywanie barier językowych, stereotypów w myśleniu na temat kultury partnerów było wyraźnie widoczne i doprowadziło do nawiązania trwałych przyjaźni pomiędzy uczestnikami projektu, czego dowodzi utrzymywanie przez nich dalszego kontaktu, a nawet wzajemne odwiedziny po zakończeniu projektu. Działania w grupach mieszanych narodowo, wspólne realizowanie założonych celów powodowało konieczność wypracowywania kompromisów i ustalania wspólnej linii postępowania. Prowadzi to do zrozumienia i poszanowania różnorodności zarówno w wymiarze społecznym, jak i osobistym. Wizyty w Krzyżowej oraz w ośrodku żydowskim w Dzierżoniowie pozwoliły na uświadomienie sobie przez młodzież tragicznych skutków rasizmu i uprzedzeń narodowych.

 

Stworzone przez uczestników materiały można zobaczyć w w internecie:

https://www.facebook.com/pages/Mediastory/464217703591451

http://video.filestube.com/watch,f83dd3f9a2b3711103ea/Mediastory-reklama.html

http://www.petrklichelp.cz/denik-medialni-vymeny-od-hanky-zahradnickove/

 

Scenariusz gry miejskiej we Wrocławiu został zamieszczony na stronie Fundacji Dobra Wola (zob. zakładka Publikacje); wyrazili nim także zainteresowanie pracownicy  Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, którzy będą go używać w swoich działaniach z grupami młodzieżowymi.

 

 

Wypowiedzi uczestników projektu Mediastory (z ankiety ewaluacyjnej)

A lot of information about nacizm, Jewish culture, about Jugów. I learned also lot about different countries, different cultures, and not only about Ukraine and Poland. Folklor festival was really good place to get informations. I get more experience about journalism, about making video, geting information,  cooperating with other people.

 

Myślę, że poprawiłam znajomość języka, nie wstydzę się tak bardzo mówić w innym języku. Poznałam wiele ludzi, Wrocław. Na warsztatach zobaczyłam i dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy. Myślę, że ten projekt wiele mnie nauczył i dał mi motywację do nauki angielskiego.

 

This project was very important experience for me. I have never used my English. So all people can understand each other. In childhood I really liked to draw so workshop about comics  so I returned to my childhood. And learned to draw better. Workshop about stereotypes was really interesting but little bit long. Workshop about history was little boring. I liked Dzierżoniów but synagogue and cemetery  weren’t interesting, but I learned something about Jewish culture.

 

Poduczyłam się języka angielskiego, co wymagało dużo wysiłku. Dowiedziałam się różnych ciekawostek, np. o Osówce. Nauczyłam się wielu ciekawych gier na energizerze, który moim zdaniem był świetny. Dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy dzięki warsztatom z każdej dziedziny. Bardzo podobał mi się projekt „Mediastory”.

 

I learned Polish a little, a few Czech words, had a good opportunity to try to be a journalist and comics drawer. But the best thing I had from this project – a lot of friends. Really I think that is so – so – so good and our meeting change my life at all and I suppose that is the prettiest action. After our conversations I have had a very unique and very whole information and experience which never saw in mass-media and movies.  It is information about culture, traditions, history, life and others. Also to cooperative with other person, and cooperative the work is so – so – so helpful to me ‘cos I need to level up my own leader achievement.

 

Poznałam świetnych ludzi.

Nauczyłam się lepiej pracować w grupie, oraz jak mogę doskonalić współpracowanie z ludźmi.

Postanowiłam, że kiedyś też zorganizuję taką wymianę.

Nauczyłam się, jak to jest brać małą odpowiedzialność za ludzi.

Zdobyłam nowe umiejętności – dziennikarskie, co osobiście bardzo mnie interesuje.

Zdobyłam nowe życiowe doświadczenia.

Zobaczyłam szereg ciekawych miejsc.

Zdobyłam wiedzę na temat historii Czech i Ukrainy (powiedzmy) oraz kultury tych państw.

 

I learnt some Czech vocabulary, and it was very interesting. I also improved my English skills. I learnt a bit about this part of Poland. A also got to know more about the culture of other countries.

 

Dzięki temu projektowi bardziej umiem język angielski. Bardzo się cieszę, że poznałem historię krajów, z których pochodzą moi przyjaciele. Podobały mi się wszystkie wycieczki i workshopy, chociaż niektóre były bardzo męczące i długie.

 

I learned some new Polish words and Ukrainian words. I got to know other cultures and social problems better, and I also learned some new things in journalism. I spoke here with many new interesting people that helped me with understanding their culture. I also increased my level of English thanks to the opportunity to use English in  real life and I also learned how to create  a comics and a poster. I also learned something new about traditions and history of other nations, improved my skills in making movies and also in cooperation with other people and also people from other nations.

 

Mój angielski jest lepszy. Nie boję się mówić i robić błędów; najważniejsza jest komunikacja. Nauczyłam się też, że nie wszyscy ludzie są tacy, jacy wydają się na początku. Jestem bardziej otwarta na nowe znajomości i bardziej współpracuję z innymi. Nauczyłam sie wiele o kulturach naszych przyjaciół z Czech i Ukrainy. Są to bardzo ciekawe kraje i bardzo chciałabym je odwiedzić. Bardziej poznałam Wrocław oraz historię Jugowa, w którym mieszkam. Nauczyłam się robić filmy i je montować oraz kilka słów po czesku i ukraińsku.

 

In the first day I can see a lot of beautiful buildings and heard history of them. Also I like to hear history of Wrocław. Here I have a lot of friends, and they helped me  to learn different languages. Especially Polish language. I also learned a lot of history of other countries. Here I get a lot of unforgettable feelings.

1) I learned English and Polish well.

2) I learned history of Wrocław.

3) On this project we have more opportunities to learn different languages.

 

Wiele rzeczy się nauczyłam. Każdej z nich nie jestem w stanie wymienić. Myślę, że najbardziej rozwinęłam język angielski. Miałam okazję porozmawiać z obcokrajowcami, w języku, którego się uczę. We Wrocławiu nauczyłam orientacji w terenie. Zadania do wykonania w mieście rozwijały umiejętność pracy w grupie. W Krzyżowej poznałam historię obiektu, a na warsztatach dowiedziałam się sporo o stereotypach. Warsztaty dziennikarskie bardzo mi sie podobały, dowiedziałam się wiele o tworzeniu wywiadu. Każde warsztaty wiele mnie nauczyły.

 

A lot of information about nacizm, jewish culture, about Jugów. I learned also lot about different countries, different cultures, and not only about Ukraine and Poland. Folklor festival was really good place to get informations. I get more experience about journalism, about making video, geting information,   cooperating with other people.

 

Poznałem ciekawych ludzi, zwłaszcza pod koniec. Nauczyłem sie, że wszyscy należymy do jednego słowiańskiego plemienia, więc nie różnimy się tak bardzo. Ciekawie spędziłem wakacje i nigdy tego nie zapomnę. Nauczyłem sie szacunku i tolerancji, przy okazji dobrze się bawiąc i bardzo, ale to bardzo rozwinąłem mój angielski (akcent i komunikację z ludźmi).

 

I learned English more. I like talk with people different nation, becouse we get know a lot of them and their countries. I got know that people from others countries are very funny and cool. I really like this project and I wanna go one more time in future, because  I want to learn English perfect. It’s very important for me. This language is amazing because I can talking with almost people on the world. I learned a lot of useful things.

 

Nauczyłem się bardzo dużo. Robienia lepszych zdjęć, filmów, pracy zespołowej, rozmowy w różnych językach (nawet na migi). Poznałem tyle wspaniałych osób w jednym miejscu, w jednym czasie i stali sie oni dla mnie jak rodzina. Będę za tym wszystkim tęsknić.

 

I think this project is really interesting and useful.  I learned more English. I knew some facts of Polish history. I met new people. I have a very good time here. Thank you.