Fotogra miejska Wrocław 2012

Gra jest rezultatem projektu „Mediastory” –  międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbyła się na Dolnym Śląsku  4-13 sierpnia 2012 roku. Wzięły w niej udział 3 organizacje: Fundacja „Dobra Wola” (Kraków, Polska), Petrklič help o.s. (Czeski Cieszyn, Czechy), i Ternopilska oblasna gromadska organizacia «Partnerstwo»  (Tarnopol, Ukraina). Tematem wymiany była pozaformalna edukacja medialna młodzieży w kontekście poznawania historii.

.