Od 16 do 27 kwietnia będziemy gościć 12 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy w ramach programu Study Tour to Poland

Program Study Tours to Poland dla studentów prowadzony jest przez Fundację BORUSSIA z Olsztyna i  Kolegium Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia. Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jest to jeden z pierwszych cyklicznych polskich programów skierowanych do młodzieży z Europy Wschodniej.W jego ramach zapraszani są studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, leningradzkiego i nowogradzkiego) oraz z Mołdawii do udziału w wizytach studyjnych w Polsce.

Jest to program edukacyjny realizowany od  2004 roku. Do końca 2012 roku Polskę odwiedziło ponad  2000 studentów. Wizyty odbywają się w małych 12-osobowych grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią.  Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami swoich państw.

Wizyta odbywająca się pod hasłem „Poznaj Polskę” służy promowaniu naszego kraju. Trwa kilkanaście dni i obejmuje:

  • spotkania z liderami życia publicznego w Polsce;
  • odwiedziny w urzędach i instytucjach publicznych;
  • spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego – władzami uczelni, profesorami i studentami, zapoznanie się z życiem organizacyjnym i kulturalnym szkół wyższych;
  • spotkania z dziennikarzami, wizyty w redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych;
  • poznanie funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach wolnego rynku;
  • prezentację doświadczeń polskiej transformacji.